1. Sutikimas su sąlygomis

1.1. smsbiuras.lt (toliau – „Paslauga“) suteikia vartotojams priemones rinkti klientų telefonų numerius, kurti ir siųsti SMS pranešimus ir gauti ataskaitas. Šios paslaugos negalima naudoti, siųsti nepageidaujamiems gauti SMS pranešimų. Registruodamiesi ar naudodami šią svetainę, sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

1.2. smsbiuras.lt tvarko ir administruoja UAB „Damona ir ko”, į.k. 135868662, buveinės adresas Savanorių pr. 192-303, Kaunas, Lietuva, LT44151, PVM mokėtojo kodas LT358686610, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).

1.3. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis smsbiuras.lt svetaine, be sąlygiškai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis smsbiuras.lt paslaugomis.

1.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti smsbiuras.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis internetine svetaine smsbiuras.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.


2. Privatumas ir susisiekimas

2.1. smsbiuras.lt gali susisiekti su Jumis elektroniniu paštu dėl Jūsų paskyros ar Paslaugos teikimo.


3. Paskyros, slaptažodžiai ir saugumas

3.1. Turite būti registruotas vartotojas, kad galėtumėte naudotis Paslauga. Atsakote už slaptažodžio laikymą paslaptyje. Vien tik Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis Jums suteiktu vartotojo vardu.

3.2. Vartotojas yra visiškai atsakingas už visus mokėjimus ir veiklas, kurios atsiranda dėl vartotojo naudojimosi SMS siuntimo platforma.

3.3. Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą, nuostolius ar išlaidas, kurias patiria ar gali patirti Tiekėjas arba bet kuri trečioji šalis, atsiradusi dėl vartotojo naudojimosi SMS siuntimo platforma.


4. Informacijos rinkimas

4.1. Tiekėjas renka informaciją iš vartotojo, kai vartotojas užsiregistruoja svetainėje, pateikia užsakymą arba užpildo formą. Užsakant paslaugas arba registruojantis svetainėje, prireikus vartotojas gali būti paprašytas įvesti savo: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir kt.

4.2. Bet kokia informacija, surinkta Tiekėjo iš vartotojo, gali būti naudojama vienu iš šių būdų: Norint nustatyti vartotoją; Norint atlikti transakcijas; Norint siųsti periodinius pranešimus

4.3. Paslaugų teikėjas visą anksčiau paminėtą informaciją, sudarančią Vartotojo asmens duomenis, be Vartotojo sutikimo neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios paslaugos teikimo tikslais. Šiuo metu paslaugos teikimo tikslais duomenys teikiami asmenims, teikiantiems mokėjimo paslaugas, bei asmenims, teikiantiems tarnybinės stoties nuomos paslaugas. Šie asmenys, teikdami savo paslaugas, prieina arba gali prieiti prie kai kurios Vartotojo informacijos. Tačiau paslaugų teikėjas užtikrina, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams ir tik tokios apimties, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.


5. Tinkamas SMS pranešimų siuntimas

5.1. Visi telefonų numerių sąrašai, esantys Paslaugos sistemoje, turi būti sudaryti iš kontaktų, kurių savininkai davė sutikimą SMS priėmimui. Nepriimtina ir neleidžiama naudoti pirktus, nuomotus ar iš trečiosios šalies gautus kontaktus.

5.2. smsbiuras.lt pasilieka teisę sustabdyti bet kurios paskyros veikimą jei nesilaikoma Naudojimo sąlygų.


6. Atsakomybės apribojimas

6.1. Jokiomis sąlygomis smsbiuras.lt neatsako turtu, įsipareigojimais ar kitkuo už netiesioginę ar atsitiktinę žalą bei pasekmes (įskaitant negalėjimą naudotis, pelno negavimą ar duomenų netekimą) kylančias dėl naudojimosi bei nesinaudojimo svetaine ar turiniu, esančiu joje, ar dėl neleistinos prieigos prie duomenų bei jų pakeitimo.


7. Paslaugos teikimo nutraukimas

7.1. smsbiuras.lt turi teisę uždaryti paskyrą bet kuriuo metu. Jūs taip pat turite galimybę sustabdyti paskyros darbą be nuobaudų. Uždarius paskyrą neteksite visų joje saugotų duomenų.

7.1. smsbiuras.lt turi teisę uždaryti paskyrą bet kuriuo metu. Jūs taip pat turite galimybę sustabdyti paskyros darbą be nuobaudų. Uždarius paskyrą neteksite visų joje saugotų duomenų.


8. Sąlygos

8.1. Galime keisti Paslaugą bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Pasiliekame teisę keisti šias Naudojimo sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo. Prašome pasitaikius progai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, kadangi jos ateityje gali keistis. Galime, tačiau nesame įsipareigoję panaikinti paskyras ir turinį, kurį laikysime neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiančiu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu. Panaikinsime turinį, pažeidžiantį intelektinės nuosavybės teises ar šias Naudojimo taisykles.


9. Intelektinė nuosavybė

9.1. smsbiuras.lt nesisavina intelektinės nuosavybės teisių jokiam turiniui, įkeltam naudojantis Paslauga. Pripažįstate, kad smsbiuras.lt priklauso visa Paslaugos autorystė ir intelektinės teisės, saugomos tarptautinių susitarimų. Sutinkate nekopijuoti, neplatinti, nekoreguoti ir nekurti naujų darbų, besiremiančių Paslauga.